การศึกษา ส่องสว่าง ทางชีวิต      
 
           
 
 
   
 
 
 
   
   
ภาษาต่างประเทศ

 

"การศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์ให้ครบครัน "
 
"การศึกษา ส่องสว่าง ทางชีวิต"
 
"ซื่อสัตย์ เมตตากรุณา"
 
"เด็กดีมีคุณธรรม"
 
 
 

 

 

 

   
สีเหลือง หมายถึง พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่แผ่ขยายเข้ามาสู่ชาวเอเชีย
สีดำ หมายถึง ความมั่นคง ความแข็งแกร่ง ความอดทน
 
 
(เฟื่องฟ้า , ดอกโคม , ตรุษจีน (Paper Flower)
ลักษณะ ไม้พุ่มกึ่งไม้เลื้อยไกล 10 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านมีหนามผิวสัมผัสละเอียดใบเดี่ยว รูปไข่ สีเขียว ด่างเขียว และด่างเหลือง ดอกออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ และปลายกิ่ง กลีบประดับบาง รูปไข่สีขาว ชมพู ส้ม ม่วง แดง มีทั้งชั้นเดียว และซ้อน ดอกจริงเล็ก สีขาว ครีม โคนกลีบเป็นหลอดยาว ปลายแผ่เป็นรูปแตร เชื่อมติดกับกลีบประดับตรง ส่วนโคนออกดอกตลอดปี ดอกดกเดือน มีนาคม - พฤษภาคม
ความหมาย
เฟื่องฟ้า หมายถึง
ชื่อเสียง เกียรติคุณ ความดีงามของสถาบัน เป็นที่เฟื่องฟูทั่วแห่งหน
ใบกลมรีสีเขียว หมายถึง
ความมุ่งมั่นพยายามในการศึกษาหาความรุ้อยู่เสมอ (ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต)
ใบเฟื่องฟ้า หมายถึง
ความสมัครสมานสามัคคี และความเอาใจใส่ซึ่งกัน และกันของทุกคนในสถาบัน
ใบสีเขียวปนด่าง หมายถึง
คุณธรรม และความรู้ อันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ดอกเฟื่องฟ้า หมายถึง
ความสำเร็จ อันเกิดจากความมุ่งมั่น และนำประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตมาเป็นบทเรียน
ลำตัน หมายถึง
ความสุภาพถ่อมตน และเป็นผู้รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

 

 
   
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
     
   
โทร. 054-522086 FAX:: 054-534204