การศึกษา ส่องสว่าง ทางชีวิต      
 
 
 
 
   
 
 
 
   
   
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
           
   
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
     
   
โทร. 054-522086 FAX:: 054-534204