ปรัชญาของโรงเรียน : การศึกษา เป็นการพัฒนามนุษย์ให้ครบครัน คติพจน์ : การศึกษา ส่องสว่าง ทางชีวิต
 
 
 
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
 

 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

 
   
ข่าวสารวิชาการ
คลิกเข้าดูรูปกิจกรรม
     
โรงเรียนสันติวิทยา  
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี  
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์  
โรงเรียนศีลวี