Up one level เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

การส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา จึงมีการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีสิทธิในการออกเสียง

At first page Next page
IMG_1199
IMG_1201
IMG_1202
IMG_1204
IMG_1205
IMG_1206
 

IMG_1208
IMG_1209
IMG_1210
IMG_1211
IMG_1212
IMG_1213
 

IMG_1214
IMG_1216
IMG_1217
IMG_1218
IMG_1219
IMG_1221
 

IMG_1222
IMG_1223
IMG_1224
IMG_1225
IMG_1226
IMG_1227
 

IMG_1228
IMG_1230
IMG_1231
IMG_1233
IMG_1234
IMG_1236
 

IMG_1237
IMG_1238
IMG_1240
IMG_1241
IMG_1242
IMG_1244
 

IMG_1245
IMG_1248
IMG_1249
IMG_1250
IMG_1251
IMG_1253
 

IMG_1254
IMG_1256
IMG_1257
IMG_1258
IMG_1263
IMG_1265
 


Generated by: jAlbum 10 | Skin: Spartan