พิธีถวายราชสดุดี
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยการนำของซิสเตอร์รัชนี ตระกูลเง็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นายพนม กิจสวน เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยพร้อมด้วย ผู้กำกับกองลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรารี และลูกเสือวิสามัญ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50