Up one level พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการครูแดร์ (D.A.R.E.ประเทศไทย)

โครงการ D.A.R.E. มุ่ง ที่จะสร้างทักษะและวิธีการในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียน สามารถตัดสินใจได้ บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถต่อต้านการใช้สิ่งเสพติด ตลอดจนแรงกดดันจากเพื่อนร่วมวัย และการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ทางโรงเรียนเลงเห็นถึงความสำคัญจึงได้เข้าร่วมโครงการ

IMG_4000
IMG_4001
IMG_4002
IMG_4003
IMG_4004
IMG_4005
 

IMG_4007
IMG_4008
IMG_4009
IMG_4010
IMG_4011
IMG_4012
 

IMG_4013
IMG_4014
IMG_4015
IMG_4016
IMG_4017
IMG_4018
 

IMG_4019
IMG_4020
IMG_4021
IMG_4022
 


Generated by: jAlbum 10 | Skin: Spartan