Up one level กิจกรรมวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา

โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยมีตัวแทนนักเรียนร่วมถวายปัจจัยและเทียนพรรษาวัดชัยมงคล เพื่อถวายปัจจัยและเทียนจำนำพรรษาให้กับวัด

IMG_2920
IMG_2922
IMG_2927
IMG_2929
IMG_2949
IMG_2951
 

IMG_2952
IMG_2954
IMG_2957
IMG_2959
IMG_2960
IMG_2964
 

IMG_2969
IMG_2970
IMG_2972
IMG_2977
IMG_2981
IMG_2983
 

IMG_2984
IMG_2985
IMG_2988
IMG_2990
IMG_2993
IMG_2997
 

IMG_3006
IMG_3013
IMG_3015
IMG_3017
IMG_3018
IMG_3020
 


Generated by: jAlbum 10 | Skin: Spartan