Up one level พิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และ พิธีถวายเกียรติแด่พระหฤทัย

โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนด้วยความรัก เมตตา มีอิสรภาพในการปฏิบัติความดี โดยมีนางสาวรัชนี ตระกูลเง็ก ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมวจนพิธีกรรม จากนั้นถวายดอกไม้แด่พระหฤทัยฯ

IMG_2304
IMG_2306
IMG_2307
IMG_2308
IMG_2310
IMG_2311
 

IMG_2312
IMG_2313
IMG_2314
IMG_2316
IMG_2317
IMG_2318
 

IMG_2319
IMG_2320
IMG_2321
IMG_2323
IMG_2324
IMG_2327
 

IMG_2329
IMG_2330
IMG_2331
IMG_2332
IMG_2333
IMG_2334
 

IMG_2335
IMG_2336
IMG_2338
IMG_2340
IMG_2341
IMG_2342
 

IMG_2343
IMG_2344
IMG_2345
IMG_2347
IMG_2350
IMG_2356
 

IMG_2358
IMG_2360
IMG_2364
IMG_2367
IMG_2368
IMG_2370
 

IMG_2372
IMG_2375
IMG_2376
IMG_2377
IMG_2379
IMG_2380
 

IMG_2383
 


Generated by: jAlbum 10 | Skin: Spartan