Up one level กิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณความดีของสุนทรภู่ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของไทยและของโลก ในปี พ.ศ.2529 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและรำลึกถึงคุณงามความดีตลอดจนคุณค่าผลงานของสุนทรภู่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการอ่าน การเขียน คำประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง การคัดลายมือ การระบายสีภาพ และการวาดภาพระบายสี

At first page Next page
IMG_1955
IMG_1959
IMG_1960
IMG_1961
IMG_1962
IMG_1965
 

IMG_1966
IMG_1967
IMG_1968
IMG_1970
IMG_1971
IMG_1972
 

IMG_1973
IMG_1974
IMG_1976
IMG_1978
IMG_1979
IMG_1981
 

IMG_1982
IMG_1985
IMG_1986
IMG_1987
IMG_1990
IMG_1992
 

IMG_1994
IMG_1996
IMG_1997
IMG_1998
IMG_1999
IMG_2000
 

IMG_2002
IMG_2003
IMG_2004
IMG_2005
IMG_2006
IMG_2007
 

IMG_2009
IMG_2010
IMG_2011
IMG_2012
IMG_2013
IMG_2014
 

IMG_2015
IMG_2016
IMG_2017
IMG_2018
IMG_2019
IMG_2020
 


Generated by: jAlbum 10 | Skin: Spartan