สถานที่ตั้งโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา  
ที่ตั้ง
: 131 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัด
: แพร่
รหัสไปรษณีย์
: 54000
ประเทศ
: ไทย
โทรศัพท์
: 054522086
แฟกซ์
: 054534204
อีเมล์
: teppitak.phrae@gmail.com
เว็ปไซด์
: www.teppitakvittaya.ac.th
 
     
     
 
 
Copyright (c) 2017
Teppitakvittaya School Phrae

โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
131 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทร.054522086 FAX::054534204
Website :: www.teppitakvittaya.ac.th